Empfohlen

Durchgangszhlung

There are no translations available.

Wypoycz auto - koszt pokryje OC sprawcy.W przypadku szkody likwidowanej z OC sprawcy zdarzenia drogowego, jego zakad ubezpiecze jest zobowizany do pokrycia wszystkich strat zwizanych ze szkod.W zakres ten wchodzi oczywicie strata zwizana z oczekiwaniem na odebranie naprawionego samochodu.

Przydatne linki :

Zwrot kosztw najmu pojazdu zastpczego dla osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej
Z polisy OC sprawcy zwrot kosztow leczenia (artyku)